การใช้งาน
ควบคุมประตูรั้ว
และระบบสมาร์ทโฮม

เปลี่ยนประตูรั้ว เป็นประตูอัจฉริยะ

ด้วยอุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ ismartgate มอเตอร์ประตูรั้ว ประตูโรงรถไฟฟ้า หรือประตูม้วนของคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อ และควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฮมชั้นนำ สั่งงานด้วยเสียง ตรวจสอบสถานะ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ รวมถึงทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์ม
สมาร์ทโฮม

การควบคุมประตูรั้วผ่านรถยนต์

Apple Home App IconApple Home App Icon
Google Assistant IconGoogle Assistant Icon
Samsung SmartThings IconSamsung SmartThings Icon
Amazon Alexa IconAmazon Alexa Icon

สั่งเปิดปิดประตูรั้วอัจฉริยะของคุณ*
ด้วยเสียงผ่าน Apple Siri
ismartgate (PRO/LITE) เป็นที่เปิดประตูรั้ว HomeKit
ที่ดีที่สุดสําหรับบ้านของคุณ

อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ
ที่รองรับ Apple HomeKit

เปิดและปิดประตูประตูรั้วอัตโนมัติของคุณด้วย Apple HomeKit
ค้นพบประโยชน์ของการใช้ Apple Homekit ร่วมกับประตูรีโมทของคุณ

เปิดประตูรั้วของคุณด้วย HomeKit

คุณสามารถเปิดประตูโรงรถด้วย Siri ได้ เพียงแค่พูดว่า
"หวัดดี Siri เปิดประตูโรงรถ" จาก iPhone หรืออุปกรณ์ Apple อื่น ๆ

ปิดประตูรั้วของคุณด้วย HomeKit

สั่งให้อุปกรณ์ Apple HomeKit ของคุณปิดประตูรั้วด้วยคําสั่งเสียงง่ายๆ นี้ “หวัดดี Siri ปิดประตูโรงรถ”

ตรวจสอบสถานะประตูรั้วด้วย HomeKit

ด้วยเซ็นเซอร์ ismartgate คุณสามารถถาม Siri เกี่ยวกับสถานะของประตูรั้วของคุณได้ ว่าเปิด หรือปิดอยู่

ด้วยระบบ HomeKit* ที่ทำงานผสานกับ CarPlay ให้คุณควบคุมประตูรั้วด้วย ismartgate LITE / PRO ของคุณ ใช้เสียงสั่งงาน Siri เพื่อเปิดประตูผ่าน CarPlay ได้ทันที

ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะของคุณ
ผ่านหน้าจอรถยนต์ Apple CarPlay

ใช้ Apple CarPlay เพื่อเปิดและปิดประตูรั้วของคุณ
ด้วย HomeKit (บนระบบปฏิบัติการ iOS 13 หรือใหม่กว่า) คุณสามารถใช้ CarPlay เพื่อควบคุมประตูรั้ว/ประตูโรงรถของคุณได้

เปิดและปิดประตูรั้วของคุณ
ด้วย Apple Carplay

ใช้ Siri ผ่าน CarPlay ของคุณเพื่อควบคุมประตูรั้ว เพียงแค่พูดว่า "หวัดดี Siri เปิดประตูโรงรถ"

ปุ่มเปิดประตูรั้วบนหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์ของคุณด้วย Apple CarPlay

คุณสามารถสั่ง Siri ให้เปิดประตูรั้วของคุณหรือใช้ปุ่มกดบนหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์ผ่าน CarPlay

ตรวจสอบสถานะประตูด้วย HomeKit

ด้วยเซ็นเซอร์ ismartgate คุณสามารถถาม Siri เกี่ยวกับสถานะของประตูรั้วของคุณได้ ว่าเปิด หรือปิดอยู่

อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ ismartgate ทํางานร่วมกับระบบ Google Home และ Android เพื่อให้คุณสามารถควบคุมประตูรั้วได้ผ่านแอป หรือโดยใช้คําสั่งเสียงของคุณด้วย Google Assistant

อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ
ที่รองรับ Google Home

เปิดและปิดประตูประตูรั้วอัตโนมัติของคุณด้วย Google Home
ค้นพบประโยชน์ของการใช้ Google Home ร่วมกับประตูรีโมทของคุณ

เปิดประตูรั้วของคุณด้วย Google Home

คุณสามารถเปิดประตูโรงรถด้วย Siri ได้ เพียงแค่พูดว่า
"OK Google เปิดประตูโรงรถ"

ปิดประตูรั้วของคุณด้วย Google Home

สั่งให้อุปกรณ์ Apple HomeKit ของคุณปิดประตูรั้วด้วยคําสั่งเสียงง่ายๆ นี้ “OK Google ปิดประตูโรงรถ”

ตรวจสอบสถานะประตูรั้ว
ด้วย Google Home

ด้วยเซ็นเซอร์ ismartgate คุณสามารถถาม Google Assistant เกี่ยวกับสถานะของประตูรั้วของคุณได้
ว่าเปิด หรือปิดอยู่

ด้วย ismartgate คุณสามารถสั่งงาน Google Assistant บน Android Auto เพื่อควบคุมประตูรั้วจากรถของคุณ ismartgate เป็นที่เปิดประตูโรงรถอัจฉริยะสำหรับ Android Auto ที่ดีที่สุด

ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะของคุณ
จากรถยนต์ ด้วย Android Auto

เปิดและปิดประตูประตูรั้วอัตโนมัติของคุณด้วย Google Home
ค้นพบประโยชน์ของการใช้ Google Home ร่วมกับประตูรีโมทของคุณ

เปิดและปิดประตูรั้วของคุณ
ด้วย Android Auto

เปิดประตูรั้วของคุณเพียงสั่ง Google Assistant ว่า
"OK Google เปิดประตูโรงรถ"

ปุ่มเปิดประตูรั้วบนหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์ของคุณด้วย Android Auto

ใช้ Google Assistant บน Android Auto ของคุณเพื่อควบคุมประตูรั้วโดยพูดว่า "OK Google ปิดประตูโรงรถ"

ตรวจสอบสถานะประตูด้วย
Android Auto

ด้วยเซ็นเซอร์ ismartgate คุณสามารถถาม Google Assistant เกี่ยวกับสถานะของประตูรั้วของคุณได้
ว่าเปิด หรือปิดอยู่

ควบคุมประตูรั้ว
จากหน้าจอรถยนต์
ด้วย SmartThings และ Android Auto

เพิ่มอุปกรณ์ ismartgate เข้ากับระบบ SmartThings แล้วดาวน์โหลดแอป SmartThings บน Android Auto คุณก็จะสามารถสั่งงานประตูรั้วเพียงสัมผัสปุ่มบนจอเครื่องเสียงรถยนต์ของคุณ

อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ
ที่รองรับ Samsung SmartThings

เชื่อมต่อ ismartgate (PRO / LITE) เข้ากับ Samsung SmartThings แล้วทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น สนุกสนานยิ่งขึ้น จัดการ ismartgate และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ของคุณด้วย SmartThings ด้วยซีนสำหรับตอนเช้า ก่อนนอน และอีกมากมาย

เปิดและปิดประตูรั้วของคุณด้วย Samsung SmartThings
ค้นพบประโยชน์ของการใช้ SmartThings เพื่อเปิดและปิดประตูรั้วจากรถของคุณ

ใช้แอป SmartThings เพื่อเปิดประตูรั้วอัจฉริยะจากที่ไหนก็ได้

ใช้แอป SmartThings ของคุณเพื่อเปิดประตูรั้วอัจฉริยะ
จากทุกที่

ตรวจสอบสถานะประตูรั้วด้วย Samsung SmartThings

ด้วยเซ็นเซอร์ ismartgate คุณสามารถถาม SmartThings เกี่ยวกับสถานะของประตูรั้วของคุณได้ว่าเปิด หรือปิดอยู่

เปิดและปิดประตูรั้วอัตโนมัติด้วย Samsung SmartThings

เปิดประตูรั้วโดยอัตโนมัติด้วย Samsung SmartThings และตั้งค่าให้เปิดเมื่อคุณกลับถึงบ้านหรือปิดเมื่อคุณออกจากบ้าน

อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ
ที่รองรับ Amazon Alexa

ควบคุมที่เปิดประตูรั้วอัจฉริยะของคุณโดยใช้การคำสั่งเสียงของ Amazon Alexa
ismartgate เป็นที่อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วสำหรับ Amazon Alexa ที่ดีที่สุดสําหรับบ้านของคุณ

เปิดและปิดประตูรั้วของคุณด้วย Amazon Alexa
ค้นพบประโยชน์ของการใช้ Alexa เพื่อเปิดและปิดประตูรั้วจากรถของคุณ

เปิดประตูรั้วของคุณด้วย Alexa

คุณสามารถเปิดประตูรั้วของคุณด้วย Alexa โดยเพียงแค่พูดว่า "Alexa, open gate" จากโทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์ Amazon Alexa ใดก็ได้

ปิดประตูรั้วของคุณด้วย Alexa

ขอให้อุปกรณ์ Amazon Alexa ของคุณปิดประตูโรงรถด้วยคําสั่งเสียงง่ายๆ นี้ "Alexa, close gate"

ตรวจสอบสถานะประตูรั้วด้วย Alexa

ด้วยเซ็นเซอร์ ismartgate คุณสามารถถาม Alexa เกี่ยวกับสถานะการเปิดปิดของประตูโรงรถหรือประตูรั้วของคุณได้

อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ
ที่รองรับ IFTTT

IFTTT (If This Then That) ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ ismartgate ของคุณกับอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ
ได้อย่างง่ายดายสําหรับระบบอัตโนมัติในบ้านเต็มรูปแบบ สร้าง "สูตร IFTTT" หลายรายการจากแอปเดียว ฟรี.

เปิดและปิดประตูรั้วของคุณด้วย IFTTT
ค้นพบประโยชน์ของการใช้ IFTTT เพื่อเปิดและปิดประตูรั้วจากรถของคุณ

เปิดประตูรั้วอัตโนมัติ ไม่ต้องสั่ง

เปิดประตูรั้วของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อมาถึง และปิดอัตโนมัติเมื่อออกจากบ้าน ด้วย IFTTT และ ismartgate

คำสั่งอัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งสถานที่ >>

เปิดไฟ Philips HUE เมื่อประตูรั้วเปิด

เปิดไฟ Philips Hue เมื่อคุณเปิดประตูโรงรถด้วย IFTTT

คำสั่งอัตโนมัติเกี่ยวกับหลอดไฟ Hue >>

เปิดประตูรั้วด้วย Alexa

เปิดประตูโรงรถหรือประตูของคุณด้วย Amazon Alexa
ผ่าน IFTTT

คำสั่งอัตโนมัติเกี่ยวกับ Amazon Alexa >>