การติดตั้ง

มอเตอร์ประตูรั้วที่รองรับ

วิดีโอสาธิตการติดตั้ง

เอกสารวิธีการติดตั้ง

การตั้งค่าอุปกรณ์

บริการติดตั้งโดยช่าง

การติดตั้งเซ็นเซอร์

วิดีโอสาธิตการติดตั้ง

อุปกรณ์ ismartgate
เข้ากับมอเตอร์ประตูรั้ว

วิดีโอสาธิตการติดตั้ง

อุปกรณ์ ismartgate
เข้ากับสวิตช์ประตูรั้ว

วิดีโอสาธิตการตั้งค่า

อุปกรณ์ ismartgate

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ ismartgate

การตั้งค่าเริ่มต้น/ตั้งค่าแอป ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ ismartgate

iPhone / iPad

Android

ผลิตภัณฑ์ ismartgate ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ง่าย ด้วยตนเอง แต่หากคุณไม่มีเวลา ไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม หรือต้องการความมั่นใจว่าจะได้อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ​ที่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ ismartgate ทีมช่างของเราพร้อมให้บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเท่านั้น

บริการติดตั้ง
โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ