วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นก่อนติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้ว ismartgate

โดยใช้ Android

แกะกล่อง ismartgate

ismartgate LITE
หรือ ismartgate PRO

เซ็นเซอร์ประตูไร้สาย (GWS)

สายเชื่อมต่อมอเตอร์ x1

ถ่านขนาด LR1 หรือ N

อุปกรณ์จ่ายไฟ

คู่มือการตั้งค่าเบื้องต้น

เตรียมพร้อมเริ่มตั้งค่า

  1. คอมพิวเตอร์ สำหรับดูวิธีการตั้งค่า ไปพร้อมกัน

  2. สมาร์ทโฟน สำหรับตั้งค่า ismartgate ผ่านแอป

  3. เราเตอร์ไวไฟ โดยต้องมีเครือข่ายไวไฟสัญญาณดี บนความถี่ 2.4 GHz

  4. เต้ารับ สำหรับนำอุปกรณ์ ismartgate มาเสียบ

  5. โต๊ะ หรือที่วางของ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ระหว่างตั้งค่า

เริ่มต้นตั้งค่า

หลังจากดาวน์โหลดแอป ค้นหาแอป ismartgate แล้วเข้าสู่แอป

รอจนกว่าแอปจะโหลดสำเร็จ และพร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการตั้งค่า กดปุ่ม NO, THANKS

กดปุ่ม START CONFIGURATION

เสียบปลั๊กอุปกรณ์ ismartgate แล้วเลือกรุ่น Model Pro/Lite

รออุปกรณ์เริ่มต้นทำงาน ประมาณ 2 นาที
จากนั้นกด NEXT

ตรวจสอบไฟสถานะการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์
ตรวจสอบทั้งสีที่ปรากฎ และการกระพริบ

หากไฟเป็นสีแดง หมายถึงอุปกรณ์อาจทำงานไม่สมบูรณ์ กรุณาล้างค่าอุปกรณ์ แล้วเริ่มใหม่

หากไฟเป็นสีฟ้า แสดงว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะ "พร้อมที่จะเชื่อมต่อ"
หากอยู่สถานะนี้ ไปขั้นตอนถัดไปได้

(สถานะนี้จะคงอยู่ประมาณ 15 นาที หากไม่ได้เชื่อมต่อในเวลา ต้องเปิดปิดอุปกรณ์ เริ่มใหม่)

หากไฟเป็นสีเขียว แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อไวไฟและอินเตอร์เน็ตได้ อาจหมายถึงเคยตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว

ดูวิธีการเชื่อมอุปกรณ์ ismartgate เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi บนหน้าจอ

ไปที่การตั้งค่า Wi-Fi บนโทรศัพท์ของคุณ

เลือกการตั้งค่า Wi-Fi (หรือ WLAN)

เปิดใช้งาน Wi-Fi บนโทรศัพท์ของคุณ
หากไม่ได้เปิดไว้แล้ว

จากรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่ ให้เลือกเครือข่ายที่ขึ้นต้นด้วย "iSG-XXXXXXXXXX"

หากคุณไม่พบเครือข่าย "iSG-xxxxxxxxx"
โปรดตรวจสอบไฟสถานะการเชื่อมต่อบนตัวอุปกรณ์:

หากไฟกระพริบสลับสี ระหว่าง สีเขียว สีแดง
ให้ทำการรีเซ็ต แล้วลองใหม่

หากไฟสถานะไม่แสดง
กรุณาติดต่อบริการหลังการขาย

อาจมีข้อความแจ้งเตือนว่า
เครือข่าย "iSG-XXX" ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นปกติ ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าวต่อไป

คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย "iSG-XXXXXXX" สําเร็จแล้วหรือไม่
โดยหากมีข้อความ "เชื่อมต่อแล้ว"
ใต้ชื่อเครือข่าย คือสำเร็จ

เปิดแอป ismartgate อีกครั้ง

คุณจะกลับสู่ขั้นตอนเดิมก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย "iSG-XXXXXXXXXX"
กด Next

หลังจากเชื่อมต่อกับ
iSG-XXX แล้ว

แอปจะมองหาอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ เมื่อพบแล้ว
ไอคอน ismartgate จะปรากฏขึ้น ให้กดที่ไอคอน

หากคุณไม่พบอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม Refresh

หาก ismartgate ยัง ไม่ปรากฏ ให้กลับไปที่การตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องอีกแล้ว แล้วกดลืมเครือข่าย "iSG-XXXX" ออก

เลือกภาษาที่คุณต้องการ
แล้วกด Next
แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ

กดปุ่มให้เป็น Enabled (สีเขียว) เพื่อเริ่มตั้งค่า

ใส่ข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง
Door Mode: ประตูรั้วเลือก Gate /
ประตูม้วน ประตูโรงรถ เลือก Door
Door Image: สามารถใส่รูปภาพของคุณเอง
สำหรับตอนประตูเปิด และปิด
Door Name: ชื่อประตู

Sensor Type: ให้เลือกตรงกับรุ่นเซ็นเซอร์ที่ใช้
โดยปกติแล้ว เซ็นเซอร์ในชุดสำหรับประตูรั้ว คือรุ่น GWS
Sensor ID: ใส่ตัวอักษร 4 หลักที่อยู่บนเซ็นเซอร์ให้ตรง เพื่อให้เซ็นเซอร์เชื่อมต่อได้

กรอกข้อมูลสำหรับสร้างผู้ใช้
เมื่อครบแล้ว กด Next

New password: กําหนดรหัสผ่านบัญชี ismartgate ของคุณ

Retype new password: พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง (ต้องเหมือนด้านบน)

Contact name: ใส่ชื่อของคุณ

Email: ที่อยู่อีเมล สำหรับรับการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และรีเซ็ตรหัสผ่านกรณีลืม

Google Home Security Code: ต้องตั้งเป็นตัวเลข 4 หรือ 6 หลัก ใช้กรณีสั่งงานเปิดปิดประตูผ่าน Google Assistant

ตั้งชื่อสถานที่ หรือบ้านที่อยู่ของอุปกรณ์ ismartgate (ไม่ใช่ประตู) ชื่อนี้สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง แล้วกด Next

Remote Access (การสั่งงานจากระยะไกล) จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ ismartgate ได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ Apple Watch

แอปจะให้ตัวเลือกในการตั้งค่า 2 รูปแบบ คือ

[ Full Setup ]

[ HomeKit Only ]

แนะนำให้เลือก Full Setup
เพื่อสามารถใช้งาน ismartgate ได้ครบทุกฟังก์ชัน

คําเตือนจะปรากฏขึ้น โปรดอ่านอย่างละเอียด

กด Continue Setup

ในการตั้งค่าครั้งแรก ระบบจะ
บังคับให้ผู้ใช้คนแรกมีสถานะผู้ดูแลระบบ และชื่อว่า admin

กดยอมรับ Terms & Conditions เพื่อเปิดการใช้งาน Remote Access
แล้วกด
Next

อุปกรณ์จะรีบูตตัวเองใหม่
ใช้เวลาประมาณ 2 นาที

ในระหว่างนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ ismartgate

หากแอปแสดงผลตามภาพนี้ แสดงว่าการเชื่อมต่อของคุณสําเร็จแล้ว

หากคุณเห็นภาพด้านบน แสดงว่า ismartgate ไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณ รีเซ็ต แล้วลองใหม่

การตั้งค่าสำเร็จแล้ว สามารถนำอุปกรณ์ ismartgate ไปติดตั้งต่อได้เลย