วิธีการติดตั้งเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์แม่เหล็กไร้สาย
iSG-GWS

เซ็นเซอร์ไร้สายกันน้ำสําหรับประตูม้วน และประตูรั้วกลางแจ้ง ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดประตู อุณหภูมิ และสภาพแบตเตอรี่ของเซ็นเซอร์จากระยะไกล

ลักษณะประตูที่เหมาะกับเซ็นเซอร์ GWS

 • ประตูม้่วน

 • ประตูโรงรถ (เปิดข้าง)

 • ประตูโรงรถ (บานสวิง บานหมุน)

 • ประตูรั้วบานสวิง บานหมุน

 • ประตูรั้วบานเลื่อน บานสไลด์

 • ประตูรั้วบานเฟี้ยม

ดาวน์โหลดเอกสารวิธีการติดตั้งเซ็นเซอร์แม่เหล็กไร้สาย (iSG-GWS)

การตั้งค่าเซ็นเซอร์

เข้าแอป ismartgate access

กดปุ่มรูป "เฟือง" มุมขวาบน

กดเลือก "Doors"

เลือก "ประตู" ที่คุณต้องการจะ
ติดตั้งเซ็นเซอร์นี้

 1. ในช่อง "Sensor type" ให้เลือก "Wireless (ISG-GWS)"

 2. พิมพ์ "Sensor ID" ให้เหมือนกับที่ระบุบนตัวเซ็นเซอร์ (ตามภาพ)

เลื่อนลง แล้วกดปุ่ม "Update"

การเตรียมติดตั้งเซ็นเซอร์

ใช้ไขควงไขสกรูออกจากฝาครอบด้านบน
ของเซ็นเซอร์ไร้สายของคุณ

1

ใส่ถ่านขนาด N เข้าไปที่เซ็นเซอร์ กดให้แน่น แล้วขันฝาด้านบนกลับเข้าไป

ต้องขันสกรูทั้ง 4 ตัว ให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้
น้ำหรือความชื้นเข้าสู่เซ็นเซอร์

2

3

ถือเซ็นเซอร์ไร้สายด้วยมือของคุณ และเลื่อนแม่เหล็กออก จาก 0-0.5 ซม. จากเซ็นเซอร์ (ถือไว้เกือบ 5 วินาที)

4

ตรวจสอบว่าไฟสถานะสีเหลือง (ขวา) ของอุปกรณ์ ismartgate กะพริบเร็วขึ้นหรือไม่

การติดตั้งเซ็นเซอร์ลงบนประตู

 1. ติดเซ็นเซอร์ที่ด้านล่างของประตู ให้ชิ้นแม่เหล็กติดกับประตู และเซ็นเซอร์ติดกับขอบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่เหล็กไม่กระแทกเมื่อประตูม้วนขึ้น

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่เหล็กหันไปทางขวาของเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อความ "Magnet" ชี้ให้เห็น

 3. แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ต้องอยู่ห่างกันน้อยกว่า 1.25 นิ้ว (3 ซม.)

ติดตั้งกับประตูม้วน

 1. ติดเซ็นเซอร์ไว้ตรงกลางประตูโรงรถของคุณ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่เหล็กหันไปทางขวาของเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อความ "Magnet" ชี้ให้เห็น

 3. แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ต้องอยู่ห่างกันน้อยกว่า 1.25 นิ้ว (3 ซม.)

ติดตั้งกับประตูโรงรถ แบบบานหมุน บานสวิง

 1. ติดเซ็นเซอร์และแม่เหล็กในตําแหน่งที่ประตูปิด แม่เหล็กติดกับประตู เซ็นเซอร์ติดกับส่วนที่ไม่มีการเคลื่อนที่ (เช่น ผนัง)

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่เหล็กหันไปทางขวาของเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อความ "Magnet" ชี้ให้เห็น

 3. แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ต้องอยู่ห่างกันน้อยกว่า 1.25 นิ้ว (3 ซม.)

ติดตั้งกับประตูโรงรถ แบบเปิดข้าง

 1. ติดเซ็นเซอร์และแม่เหล็กในตําแหน่งที่ประตูปิด แม่เหล็กติดกับประตู เซ็นเซอร์ติดกับส่วนที่ไม่มีการเคลื่อนที่ (เช่น ผนัง)

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่เหล็กหันไปทางขวาของเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อความ "Magnet" ชี้ให้เห็น

 3. แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ต้องอยู่ห่างกันน้อยกว่า 1.25 นิ้ว (3 ซม.)

ติดตั้งกับประตูรั้ว แบบบานหมุน บานสวิง

 1. ติดเซ็นเซอร์และแม่เหล็กในตําแหน่งที่ประตูปิด ทั้งเซ็นเซอร์และแม่เหล็กติดอยู่กับประตู

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่เหล็กหันไปทางขวาของเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อความ "Magnet" ชี้ให้เห็น

 3. แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ต้องอยู่ห่างกันน้อยกว่า 1.25 นิ้ว (3 ซม.)

ติดตั้งกับประตูรั้ว แบบบานหมุน บานสวิง

 1. ติดเซ็นเซอร์และแม่เหล็กในตําแหน่งที่ประตูปิด ทั้งเซ็นเซอร์และแม่เหล็กติดอยู่กับประตู

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่เหล็กหันไปทางขวาของเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อความ "Magnet" ชี้ให้เห็น

 3. แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ต้องอยู่ห่างกันน้อยกว่า 1.25 นิ้ว (3 ซม.)

ติดตั้งกับประตูรั้ว แบบบานเฟี้ยม

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงไร้สาย
iSG-TWS

เซ็นเซอร์ไร้สายกันน้ําสําหรับประตูโรงรถแบบแบ่งส่วนและเอียง ตรวจสอบสถานะประตูโรงรถ อุณหภูมิโรงรถ และสภาพแบตเตอรี่ของเซ็นเซอร์จากระยะไกล การตรวจจับสิ่งกีดขวางพร้อมใช้งานกับ Apple Homekit

ลักษณะประตูที่เหมาะกับเซ็นเซอร์ TWS

 • ประตูโรงรถ โรงงานอุตสาหกรรม (เปิดขึ้นเหนือศีรษะ)

 • ประตูโรงรถ (เปิดขึ้นทั้งบาน)

ดาวน์โหลดเอกสารวิธีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงไร้สาย (iSG-TWS)

การตั้งค่าเซ็นเซอร์

เข้าแอป ismartgate access

กดปุ่มรูป "เฟือง" มุมขวาบน

กดเลือก "Doors"

เลือก "ประตู" ที่คุณต้องการจะ
ติดตั้งเซ็นเซอร์นี้

 1. ในช่อง "Sensor type" ให้เลือก "Wireless (ISG-TWS)"

 2. พิมพ์ "Sensor ID" ให้เหมือนกับที่ระบุบนตัวเซ็นเซอร์ (ตามภาพ)

เลื่อนลง แล้วกดปุ่ม "Update"

การติดตั้งเซ็นเซอร์ลงบนประตู

วางเซ็นเซอร์โรงรถไร้สายไว้ที่แผงด้านบนของประตูโรงรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ถูกวางด้วยข้อความ "This Side Up" ที่ชี้เพดาน

ติดตั้งกับประตูโรงรถ แบบอุตสาหกรรม

วางเซ็นเซอร์โรงรถไร้สายไว้ที่ส่วนบนของประตูโรงรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ถูกวางด้วยข้อความ "This Side Up" ที่ชี้เพดาน

ติดตั้งกับประตูโรงรถ แบบเปิดขึ้นทั้งบาน

เซ็นเซอร์แม่เหล็กมีสาย
iSG-WDS

เซ็นเซอร์แม่เหล็กแบบมีสายและกันน้ําสําหรับประตูโรงรถ ประตู และประตูม้วนทุกประเภท สําหรับการตรวจสอบสถานะประตูหรือประตูของคุณจากระยะไกลด้วย ismartgate เหมาะสําหรับใช้กับประตูที่มีการจราจรหนาแน่น ไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้ง

ลักษณะประตูที่เหมาะกับเซ็นเซอร์ WDS

 • ประตูม้่วน

 • ประตูโรงรถ (เปิดข้าง)

 • ประตูโรงรถ (บานสวิง บานหมุน)

 • ประตูรั้วบานสวิง บานหมุน

 • ประตูรั้วบานเลื่อน บานสไลด์

 • ประตูรั้วบานเฟี้ยม

ดาวน์โหลดเอกสารวิธีการติดตั้งเซ็นเซอร์แม่เหล็กมีสาย (iSG-WDS)