ความช่วยเหลือ

คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถาม/คำตอบ ที่พบบ่อย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์
แอปพลิชัน วิธีการใช้งาน รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่าง ๆ

แอปพลิเคชัน
ismartgate access

แอป ismartgate access สำหรับการตั้งค่าครั้งแรกอุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ ismartgate

  • ควบคุมการเปิด/ปิดประตูรั้วจากนอกบ้าน

  • ควบคุมและจัดการได้หลายประตู และหลายบ้าน (เลือกสลับไปมาได้)

  • ตรวจสอบสถานะการเปิด/ปิดประตูรั้ว

  • ดูประวัติการเปิด/ปิดประตูรั้ว พร้อมเวลา และผู้สั่งงาน

  • ตรวจสอบสถานะเซ็นเซอร์ (ระดับแบตเตอร์รี อุณหภูมิ)

  • ดูภาพจากกล้อง IP พร้อมบันทึกภาพขณะเปิด/ปิด*

*ต้องซื้อส่วนเสริมสำหรับแอปเพื่อใช้งานร่วมกับกล้องวิดีโอ

สถานะเซิฟเวอร์
สถานะการทำงานของบริการต่าง ๆ

Expert Architecture Services

Our experienced architects provide personalized design solutions that turn your dreams into reality.

Innovative Solutions

We craft unique and innovative designs, working closely with our clients to bring their visions to life.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building
white and black abstract painting
white and black abstract painting
Timeless Space Creation

Our architecture services prioritize function and form to create spaces that stand the test of time.

Complete Architecture Services

From concept to completion, our architecture services use the latest technology and techniques to deliver exceptional results.

worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building
white concrete building during daytime
white concrete building during daytime