วิธีการรีเซ็ต
อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้ว ismartgate

1.

ก่อนจะทำการรีเซ็ต
อุปกรณ์ต้องเปิดอยู่

ใช้คลิปหนีบกระดาษ หรือสิ่งของลักษณะใกล้เคียง
กดปุ่ม RESET ซึ่งอยู่ด้านหลังของ ismartgate ค้างไว้ ประมาณ 10 วินาที

2.

ขณะทำการรีเซ็ต
อุปกรณ์ต้องเปิดอยู่

เพื่อตรวจสอบว่า RESET สําเร็จ ให้หมุนอุปกรณ์ ismartgate ไปด้านหน้าและตรวจดูไฟสถานะต่าง ๆ

โดยหลังรีเซ็ต ทั้งไฟการเชื่อมต่อ และไฟสถานะจะต้องดับ

3.

ขณะทำการรีเซ็ต
อุปกรณ์ต้องเปิดอยู่

รอประมาณ 2 นาที ไฟสถานะต่าง ๆ จะเริ่มกระพริบ และติดอีกครั้ง

หากติดทั้ง 3 ดวงเป็นปกติแล้ว เริ่มกระบวนการตั้งค่าได้