วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นก่อนติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้ว ismartgate

โดยใช้ iPhone / iPad

แกะกล่อง ismartgate

ismartgate LITE
หรือ ismartgate PRO

เซ็นเซอร์ประตูไร้สาย (GWS)

สายเชื่อมต่อมอเตอร์ x1

ถ่านขนาด LR1 หรือ N

อุปกรณ์จ่ายไฟ

คู่มือการตั้งค่าเบื้องต้น

เตรียมพร้อมเริ่มตั้งค่า

  1. คอมพิวเตอร์ สำหรับดูวิธีการตั้งค่า ไปพร้อมกัน

  2. สมาร์ทโฟน สำหรับตั้งค่า ismartgate ผ่านแอป

  3. เราเตอร์ไวไฟ โดยต้องมีเครือข่ายไวไฟสัญญาณดี บนความถี่ 2.4 GHz

  4. เต้ารับ สำหรับนำอุปกรณ์ ismartgate มาเสียบ

  5. โต๊ะ หรือที่วางของ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ระหว่างตั้งค่า

วิดีโอสาธิตการตั้งค่า

อุปกรณ์ ismartgate

เริ่มต้นตั้งค่า

หลังจากดาวน์โหลดแอป ค้นหาแอป ismartgate แล้วเข้าสู่แอป

รอจนกว่าแอปจะโหลดสำเร็จ และพร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการตั้งค่า กดปุ่ม NO, THANKS

1.
2.
3.

กดปุ่ม START CONFIGURATION

เสียบปลั๊กอุปกรณ์ ismartgate แล้วเลือกรุ่น Model Pro/Lite

รออุปกรณ์เริ่มต้นทำงาน ประมาณ 2 นาที
จากนั้นกด NEXT

4.
5.
6.

ตรวจสอบไฟสถานะการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์
ตรวจสอบทั้งสีที่ปรากฎ และการกระพริบ

หากไฟเป็นสีแดง หมายถึงอุปกรณ์อาจทำงานไม่สมบูรณ์ กรุณาล้างค่าอุปกรณ์ แล้วเริ่มใหม่

หากไฟเป็นสีฟ้า แสดงว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะ "พร้อมที่จะเชื่อมต่อ"
หากอยู่สถานะนี้ ไปขั้นตอนถัดไปได้

(สถานะนี้จะคงอยู่ประมาณ 15 นาที หากไม่ได้เชื่อมต่อในเวลา ต้องเปิดปิดอุปกรณ์ เริ่มใหม่)

หากไฟเป็นสีเขียว แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อไวไฟและอินเตอร์เน็ตได้ อาจหมายถึงเคยตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว

7.

กดปุ่ม NO

ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ
คือกดออกจาแอป ismartgate access

กลับสู่ที่หน้าจอหลัก
แล้วเปิดแอป Home หรือ บ้าน

กด Add Accessory หรือ เพิ่มอุปกรณ์เสริม

8.
9.
10.
11.

สแกน QR Code โดยโทรศัพท์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไวไฟของบ้านที่ต้องการจะใช้งาน ด้วยคลื่นความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น

หากการเชื่อมต่อสําเร็จ จะขึ้นรูปโรงรถ
ให้กดปุ่ม Add to Home

พลิกอุปกรณ์ ismartgate ไปด้านหลัง มองหา QR Code สำหรับตั้งค่า HomeKit

มี QR Code นี้เพียงชุดเดียว บนตัวเครื่อง แนะนำให้ถ่ายภาพ หรือจดตัวเลขไว้ กรณ๊ต้องตั้งค่าใหม่

12.
13.
14.

กด ALLOW เพื่อให้ ismartgate เข้าถึงข้อมูลเครือข่ายจากโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อ ismartgate ได้รับข้อมูลเครือข่าย ก็จะเริ่มเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
(ไฟสถานะการเชื่อมต่อ จะกระพริบ และเปลี่ยนสี)

หาก 30 วินาทีไปแล้ว ไฟสถานะ
การเชื่อมต่อยังคงเป็นสีแดง
ให้ทำการรีเซ็ต ismartgate แล้วลองอีกครั้ง

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ

เลือกห้องให้อุปกรณ์
แล้วกด Continue

15.
16.
17.
18.

ตั้งชื่ออุปกรณ์
(ไม่ใช่ชื่อสำหรับประตู)
แล้วกด Continue

เพิ่มอุปกรณ์เข้า HomeKit เรียบร้อยแล้ว
กด Continue

ประตูรั้ว จะยังตั้งชื่อไม่ได้
กด Continue ไปก่อน

เลือกห้องให้ 'ประตูรั้ว' ของคุณ
แล้วกด Continue

19.
20.
21.
22.

กด Continue
(ชื่อสำหรับประตูรั้ว
ยังไม่ต้องตั้ง)

เพิ่มอุปกรณ์เข้า HomeKit เรียบร้อยแล้ว
กด Continue

ในแอป Home ปุ่มประตูรั้วจะปรากฏขึ้น
แต่คุณต้องไปตั้งค่าให้สมบูรณ์ในแอป ismartgate access จึงจะใช้งานได้

ตรวจสอบไฟสถานะการเชื่อมต่อ
ไฟสีเขียว หมายถึงเชื่อมต่อไวไฟสำเร็จ ใช้งานได้

23.
24.
25.
26.

ไปที่หน้าจอหลักของโทรศัพท์และเปิดแอป ismartgate อีกครั้ง

คุณจะกลับสู่ขั้นตอนเดิมก่อนหน้านี้ กด Next

แอปจะค้นหาอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ เมื่อพบแล้ว คุณจะเห็นไอคอนของอุปกรณ์ ismartgate ของคุณ กดที่อุปกรณ์เพื่อไปต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ ismartgate

หากแอปหาอุปกรณ์ ismartgate ไม่พบ
ลองตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้

  1. ไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์

  2. ไปที่ Privacy > Local Network

  3. ตรวจดูว่า แอป iSmartgate ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้

27.
28.
29.

เลือกภาษาที่คุณต้องการ
แล้วกด Next
แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ

กดปุ่มให้เป็น Enabled (สีเขียว) เพื่อเริ่มตั้งค่า

ใส่ข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง
Door Mode: ประตูรั้วเลือก Gate /
ประตูม้วน ประตูโรงรถ เลือก Door
Door Image: สามารถใส่รูปภาพของคุณเอง
สำหรับตอนประตูเปิด และปิด
Door Name: ชื่อประตู

Sensor Type: ให้เลือกตรงกับรุ่นเซ็นเซอร์ที่ใช้
โดยปกติแล้ว เซ็นเซอร์ในชุดสำหรับประตูรั้ว คือรุ่น GWS
Sensor ID: ใส่ตัวอักษร 4 หลักที่อยู่บนเซ็นเซอร์ให้ตรง เพื่อให้เซ็นเซอร์เชื่อมต่อได้

30.
31.
32.

แอปจะให้ตัวเลือกในการตั้งค่า 2 รูปแบบ คือ

[ Full Setup ]

[ HomeKit Only ]

แนะนำให้เลือก Full Setup
เพื่อสามารถใช้งาน ismartgate ได้ครบทุกฟังก์ชัน

คําเตือนจะปรากฏขึ้น โปรดอ่านอย่างละเอียด

กด Continue Setup

ในการตั้งค่าครั้งแรก ระบบจะ
บังคับให้ผู้ใช้คนแรกมีสถานะผู้ดูแลระบบ และชื่อว่า admin

33.
34.
35.
36.

กรอกข้อมูลสำหรับสร้างผู้ใช้
เมื่อครบแล้ว กด Next

New password: กําหนดรหัสผ่านบัญชี ismartgate ของคุณ

Retype new password: พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง (ต้องเหมือนด้านบน)

Contact name: ใส่ชื่อของคุณ

Email: ที่อยู่อีเมล สำหรับรับการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และรีเซ็ตรหัสผ่านกรณีลืม

Google Home Security Code: ต้องตั้งเป็นตัวเลข 4 หรือ 6 หลัก ใช้กรณีสั่งงานเปิดปิดประตูผ่าน Google Assistant

ตั้งชื่อสถานที่ หรือบ้านที่อยู่ของอุปกรณ์ ismartgate (ไม่ใช่ประตู) ชื่อนี้สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง แล้วกด Next

Remote Access (การสั่งงานจากระยะไกล) จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ ismartgate ได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ Apple Watch

37.
38.
39.

กดยอมรับ Terms & Conditions เพื่อเปิดการใช้งาน Remote Access
แล้วกด
Next

อุปกรณ์จะรีบูตตัวเองใหม่
ใช้เวลาประมาณ 2 นาที

ในระหว่างนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับอุปกรณ์ ismartgate

หากแอปแสดงผลตามภาพนี้ แสดงว่าการเชื่อมต่อของคุณสําเร็จแล้ว

หากคุณเห็นภาพด้านบน แสดงว่า ismartgate ไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณ รีเซ็ต แล้วลองใหม่

40.
41.
42.

การตั้งค่าสำเร็จแล้ว สามารถนำอุปกรณ์ ismartgate ไปติดตั้งต่อได้เลย