การติดตั้ง ismartgate
กับมอเตอร์ประตูรั้ว
Nice Robus

วิธีติดตั้ง

  1. ตรวจสอบแผนภาพการเดินสายสำหรับมอเตอร์ Nice Robus ด้านล่าง

  2. สอดสายไฟ (มีในชุด) ตามแผนภาพ แล้วใช้ไขควงขันให้แน่น

  3. ในการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ ismartgate สามารถใช้ชุดอุปกรณ์จ่ายไฟ dc/dc converter หรือทำเต้ารับสำหรับนำอแดปเตอร์ของ ismartgate มาเสียบก็ได้โดยเดินสายจากช่องจ่ายไฟของบอร์ดควบคุมมอเตอร์ก็ได้

มอเตอร์ประตูรั้วที่รองรับ

วิดีโอสาธิตการติดตั้ง

เอกสารวิธีการติดตั้ง

การตั้งค่าอุปกรณ์

บริการติดตั้งโดยช่าง

การติดตั้งเซ็นเซอร์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง ismartgate